Glaucoom

Wat is glaucoom?In ons hele netvlies zitten lichtgevoelige cellen (kegeltjes en staafjes) die beelden registreren.
Deze lichtgevoelige cellen geven via een groot aantal zenuwvezels hun impulsen door.
De zenuwvezels komen bij elkaar in de oogzenuw, van hieruit gaan de impulsen naar de hersenen waar we de beelden waarnemen.Glaucoom is een ziekte van het oog waarbij schade aan de zenuwvezel en de oogzenuw ontstaat,
wat kan leiden tot uitval van het gezichtsveld of zelfs blindheid.

De belangrijkste risicofactor is een verhoogde oogdruk. Andere risicofactoren zijn; glaucoom in de familie,
leeftijd (hoe hoger de leeftijd hoe groter de kans op glaucoom), hoge bijziendheid (sterke ‘min’bril),
bepaalde geneesmiddelen/oogdruppels, hart- en vaatziekten. De schade aan de oogzenuw kan niet worden hersteld,
tijdige opsporing is dus noodzakelijk en een goede behandeling kan verdere aantasting van de oogzenuw beperken of zelfs stoppen.

Er wordt geadviseerd om na het 40ste levensjaar regelmatig uw oogdruk te laten controleren.

Wereldwijd is glaucoom een van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid.

 glaucoom definitief